Курс по енергийни защити

Курс по енергийни защити

 

Завършвайки курса по енергийни защити, вие ще научите следните неща:

Какво е аура? Видове аура според цвета (как влияе цвета на аурата върху нас).
Какво представляват енергийните центрове (чакри)? Цветове, местоположение и предназначение на чакрите. Кои кристали съответстват на всяка една ?
Какво е енергия? Видове енергия – разлика между любов и страх.
Вибрации, чувства и емоции – сходства и различия. Как да ги контролираме и използваме?

Енергийни защити
Видове енергийни защити – сила, въздействие върху нас и другите около нас. Как се изгражда енергийна защита? Предназначение.
Кодировка на енергийна защита.
Символи на светлината. Как да се защитим и как да атакуваме със светлина? Видове символи?
Как проверяваме хората около нас? Как да усетим положителната и отрицателната енергия?

Всеки записал се на курса получава безплатно изследване на аурата преди започване на лекциите.

Курсовете се провеждат индивидуално или в малки групи.

Телефон за записване: +359 877 721 282

Comments are closed.